PB – De allererste opleiding bewaring en restauratie van architecturaal erfgod, gefinancierd door het Gewest

chateau-cpDe Brusselse Regering kondigde donderdag de start aan van een « Executive Master in bewaring en restauratie van het architecturaal erfgoed », een opleiding uitgewerkt binnen de gezamenlijke structuur van de Université libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel, de « Brussels University Alliance ULB-VUB ».

Brussel beschikt over een zeer verscheiden erfgoed, van de Middeleeuwen tot de art nouveau, de avant-garde en de industriële architectuur. Een ideaal experimenteel laboratorium zeg maar, en toch bestond er tot nog toe geen enkele specifieke universitaire opleiding rond de bewaring en de restauratie van het architecturale erfgoed. Maar dat is vanaf vandaag wel het geval”, aldus een enthousiaste Minister-President Rudi Vervoort.

Deze tweejarige opleiding wordt gefinancierd door het Gewest ten belope van 67.000 euro en richt zich tot architecten, masters van universitair niveau (kunsthistorici, historici, archeologen, scheikundigen, ingenieurs, enz.) en tot iedereen die beroepshalve betrokken is bij de bewaring en de restauratie van het erfgoed en die zijn vaardigheden wil bijwerken.

De studenten kunnen ervoor kiezen om de aangeboden (theoretische en technische) modules over bewaring en restauratie van het erfgoed los van elkaar te volgen of deze te laten aansluiten over een periode van twee jaar. Het « Executive Master » diploma wordt uitgereikt na de uitvoering van een concreet restauratieproject dat de studenten verdedigen voor een beroepsjury.

Daarnaast wil men met de opleiding ook de vorming van de projectontwerpers onderbouwen (zowel architecten als landschapsarchitecten) en hun aandacht nog sterker toespitsen op het belang en de bewaring van het Brussels erfgoed. “Uit deze complementaire opleiding voor het erfgoedberoep blijkt onmiskenbaar het streven van de Regering naar nog meer kwaliteit in de projecten die rond beschermd erfgoed worden ontwikkeld, aldus nog Rudi Vervoort.

_____

Plus d’infos ?

Meer info?